fbpx

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Agencja Interaktywna MediaOnes

Firma MediaOnes dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były należycie chronione. W celu realizacji zgodnego z prawem, przejrzystego i bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych przyjmujemy niniejszą Politykę Prywatności, która obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Dokument określa na jakich zasadach postępujemy chroniąc Państwa dane w związku z RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.

§1

 1. Administratorem danych osobowych jest MEDIAONES z siedzibą w Warszawie przy ul. Bokserskiej 36. W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą mailową: info@mediaones.com
 1. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Rekrutacja pracowników
  • Zakres danych: W celu rekrutacji przetwarzamy dane osobowe oraz dokumenty przesłane na nasz adres mailowy info@mediaones.com: adres e-mail, curriculum vitae, list motywacyjny.
  • Podstawa prawna: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu trwającej i/lub przyszłych rekrutacji musi zawierać się w przesłanym dokumencie w formule: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” orazWyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez firmę MediaOnes.”
 • Przedstawienie oferty naszych usług
  • Zakres danych: W celu przygotowania i przedstawienia oferty naszych usług przetwarzamy dane osobowe przesłane za pomocą formularza kontaktowego oraz poprzez skrzynkę mailową: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.
   Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 • Obsługa zapytań z formularza kontaktowego
  • Zakres danych: W celu odpowiedzi na zapytania nie będące prośbą o przedstawienie oferty naszych usług przetwarzamy dane przesłane za pomocą formularza kontaktowego: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres strony www, numer telefonu, treść zapytania.

W przypadku danych osobowych pozyskanych w inny sposób, niż przez naszą stronę www.mediaones.pl (telefonicznie, mailowo itd.) również przetwarzamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i przez czas jaki jest konieczny do realizacji ustalonego celu. W przypadku planowanej zmiany celu przetwarzania, zawsze pytamy właściciela danych osobowych o zgodę i informujemy o zmieniających się warunkach przetwarzania danych.

§2

 1. Pliki cookies – tzw. „ciasteczka”Wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
 • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
 • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W każdej chwili mogą Państwo usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

2. W celu wyświetlania Państwu spersonalizowanych reklam, dokonujemy profilowania na zasadach przedstawionych poniżej.

 • Wykorzystujemy funkcję remarketingu Google AdWords, dzięki czemu wyświetlamy Państwu reklamy naszej firmy w sieci reklamowej Google na podstawie Państwa zachowania na stronie – odwiedzania konkretnych podstron. Google wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin użytkowników w naszej witrynie.
 • Wykorzystujemy również remarketing na portalu Facebook.com, który na podstawie plików cookies zbieranych przez Facebooka na naszej stronie wyświetla reklamy osobom, które odwiedziły naszą stronę lub są podobne do takiej grupy osób. Swoimi preferencjami reklamowymi na Facebooku można zarządzać tutaj na podstronie preferencji reklamowych na Facebooku.
 • We wszystkich wymienionych wyżej systemach reklamowych możliwe jest zrezygnowanie z możliwości wyświetlania Państwu reklam. Jest to możliwe w ustawieniach systemowych Googla oraz Facebooka.

3. Jednym z naszych działań jest analizowanie, dlatego w celach analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics, które za pośrednictwem plików cookies zbiera informacje o Państwa zachowaniu na naszej stronie. Mogą państwo usunąć swoje dane związane z plikami cookies z naszej bazy instalując dodatek do przeglądarki z tej strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o użytkownikach i zdarzeniach na naszej stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics.

§3

 1. Przekazywanie danych osobowych
 • Dostawcy usług
  Przekazujemy Państwa dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu serwisu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, w zależności od sytuacji, są podmiotami przetwarzającymi albo administratorami. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email oraz do analizy ruchu w serwisie. Nasi dostawcy mają siedzibę i w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Razem z naszymi dostawcami dbamy o ochronę Państwa danych osobowych. Wszystkie dane będą użyte tylko na potrzeby naszego serwisu.
 • Korzystany z usług dostawców
  Cała lista dostawców jest dla Państwa jawna: (lista) Wykaz jest na bieżąco aktualizowany. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wysyłki wiadomości email, do obsługi systemu komentarzy na blogu oraz do analizy ruchu w serwisie. Korzystamy z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na nasze polecenie i sami ustalą cele i sposoby wykorzystania Państwa danych osobowych. Świadczą oni dla nas usługi kampanii reklamowych. Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy z nich mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.
 • Organy Państwowe
  Udostępniamy Państwa dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do przygotowania spersonalizowanej oferty / przeprowadzenia procesu rekrutacji / odpowiedzi na inne zapytania oraz umożliwiający Administratorowi wykonanie prac ustalonych przez obie strony. Przypominamy, że w każdym czasie Użytkownicy mogą usunąć swoje dane.

2. Zgodnie z prawem przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • modyfikacji danych osobowych,
 • całkowitego usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt na adres mailowy: info@mediaones.com

Czas realizacji wystosowanej prośby to 30 dni od daty otrzymania prośby.

3. Bezpieczeństwo Państwa danych
MediaOnes jako Administrator Danych Osobowych danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Obejmuje to:

 • zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem lub wykradnięciem przez osoby nieupoważnione
 • Zabezpieczenie przed zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych osobowych,
 • dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób przez nas upoważnionych np. pracowników tylko na potrzeby realizacji projektu
 • zapewnienie kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
 • prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji projektu,
 • prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
 • zapewnienie aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.